Članovi korisnici

su pravna i fizička lica koja se saglase da budu članovi korisnici Udruženja, a koji podnesu pristupnicu, dobiju odluku Skupštine Udruženja o pristupanju i koji prihvataju ciljeve, prava, obaveze i odgovornosti pridruženog člana utvrđene Statutom. Plaćaju članarinu, određenu Pravilnikom Udruženja  i imaju pravo korišćenja usluge Udruženja, definisane Pravilnikom i Poslovnikom Udruženja.