O nama

ALTERA je prva poslovno – stručna mreža u Srbiji i regionu koja  okuplja strukovna udruženja, specijaliste, terapeute i praktičare alternativne medicine i alternativnih tretmana, profesionalce, stručnjake,  organizacije, institucije,  preduzetnike, privredna društva i građane koji se zalažu za očuvanje  kvaliteta života i životne sredine na održiv način poštujući visoke etičke i profesionalne kriterijume. Razmenom iskustava, informacija, prenošenjem znanja i veština, visokim profesionalnim i etičkim standardima zajedno formiramo zdravije ljude, stvaramo zdravije organizacije, kreiramo zelene poslove i održive praktične politike za  zdraviju planetu!

Osnivanje

Sektori

 

 

OSNIVANJE

Opšte udruženje za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA je prvo udruženje registrovano u Privrednoj komori Srbije: rešenje br. 43-1/31, od 31.05.2017.,šifra delatnosti 9411, matični broj  17934368,  registarski broj upisa 1,083.00/2017.

Ideja je nastala na sastancima tri udruženja: AromaTea (predsednica Lejla Ljubenković), Norma Centar (predsednica Aleksandra Knez-Milojković)  i Quanttes (predsednica Slavica Aranđelović).

ALTERA je osnovana sa zadatkom regulisanja i unapređenja oblasti alternativne-holističke medicine i alternativnih-holističkih tretmana, oblasti koje preuzimaju vodeću ulogu u zasnivanju i razvoju strategije Svetske zdarvstvene oragnizacije; zdravlje i blagostanje za sve!

Odlučili smo da postanemo član PKS, jer smo sigurni da ćemo, zahvaljujući višedecenijskom iskustvu i kredibilitetu koji ima nacionalna asocijacija privrednika, moći da ostvarimo:

 • Zastupanje zajedničkih interesa preduzetnika – članova udruženja pred državnim i drugim organima.
 • Unapređenje razvoja privatnog preduzetništva oblasti alternativne medicine i alternativnih tretmana u Srbiji.
 • Aktivno učešće u regulisanju privrednog ambijenta, odnosno u donošenju regulative u ovoj oblasti.
 • Uspostavljanje saradnje sa Svetskom zdravstevnom organizacijom u oblasti strategije razvoja alternativne medicine na osnovu dokumenta WHO, Strategija za tradicionalnu medicinu 2014-2023.
 • Uspostavljanje saradnje sa udruženjima i drugim institucijama u ovoj oblasti u zemlji i inostranstvu.
 • Razvijanje i unapređenje saradnje među članovima udruženja.
 • Koordinacija promocije i kontinuirane edukacije članova udruženja.
 • Organizovano zajedničko predstavljanje na domaćim i stranim kongresima, konferencijama i seminaraima.

Udruženje je nestranačka, nevladina, samostalna, poslovno–stručna, interesna i neprofitna mreža samostalnih udruženja, preduzetnika, profesionalaca, stručnjaka i privrednih društava  i naučnih institucija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti alternativne medicine i alternativnih tretmana. Namera udruženja je, da zbog zajedničkih interesa članova udruženja, radi na promovisanju, razvoju i utemeljivanju alternativnih pristupa, polazeći od usvojenog načela Svetske zdravstvene organizacije: zdravlje i blagostanje za sve! (član 3. Statuta udruženja).

Izvod iz Osnivačkog akta:

Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva:

 • zastupanje zajedničkih interesa preduzetnika-članova udruženja pred državnim organima
 • unapređenje razvoja privatnog preduzetništva u oblasti alternativne medicine i alternativnih tretmana u Srbiji
 • aktivno učešće u regulisanju privrednog ambijenta, odnosno donošenja regulative u ovoj oblasti;
 • uspostavljanje saradnje sa Svetskom zdarvstvenom organizacijom u oblasti strategije razvoja alternativne medicne na osnovu dokumenta SZO, strategija za tradicionalnu medicnu 2014-2023.
 • bavljenje teoretskim i praktičnim postavkama razvoja alternativnih pristupa, pojedinačno i u celini;
 • praćenje razvoja sistema funkcionisanja institucija u ovoj oblasti;
 • usklađivanje metodologije rada sličnih udruženja;
 • osmišljavanje tehnologije rada i približavanje najvišim svetskim standardima;
 • praćenje razvojnih startegija u ovoj oblasti naprednih svetskih država;
 • rad na sistematizaciji i očuvanju autohtonih (izvornih) alternativnih postupaka karakterističnih za Srbiju;
 • uspostavljanje strategije usavršavanja stručnjaka svih profila uklljučenih u oblast alternativnih postupaka;
 • analiza stanja u oblasti tradicionalne/ alternativne medicine u cilju predlaganja razvojnih, modernih programa i projekata;
 • povezivanje sa ministarstvima u Vladi Republike Srbije u cilju formiranja nacionalne strategije očuvanja i poboljšanja zdravlja i blagostanja građana Srbije;
 • uključivanje alternativnih metoda u sistem zdravstvene zaštite na svim nivoima;
 • uključivanje alternativnih metoda u sistem državnog i privatnog zdravstvenog osiguranja;
 • širenje baze školovanog kadra;
 • ostvarivanje visokog nivoa profesionalizacije;
 • stvaranje osnove neformalnog i informalnog sistema obrazovanja;
 • razvoj metoda alternativne medicine kao posebne profesije;
 • rad na predlogu izmene i dopune nomenklature i klasifikacije zanimanja;
 • rad na formiranju komore praktičara alternativnih postupaka;
 • jačanje eksternog povezivanja članica saveza kroz podsticanje saradnje i kreiranje kontakata sa udruženjima i privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu , koji su posredno ili neposredno povezani sa očuvanjem i poboljšavanjem zdravlja i blagostanja;
 • uticanje na novu, moderniju, prilagođenu našim uslovima, strategiju razvoja;
 • praćenje razvoja sistema funkcionisanja institucija u ovoj oblasti u celini, kao delu društvene delatnosti;
 • promovisanje Srbije u međunarodnoj javnosti kao relevantne destinacije u oblasti alternativne medicine i zdravstvenog turizma.
 • aktivno učešće u projektima za razvoj politika i posebnih holističkih programa za unapređenje kvaliteta zdravlja, bezbednosti i životne sredine kao  javnog interesa. 

 

 

Sektori

Planira se formiranje sektora /ili radnih grupa/ čiji bi članovi bili predstavnici udruženja-članica, ili pojedinaca-članova, koji zastupaju i promovišu određene metode alternativne medicine i alternativnih tretmana.

Više udruženja koja zastupaju jednu metodu, napr.homeopatiju, formiraće Savet udruženja za homeopatiju, koji bi dao po jednog predstavnika za svaki sektor (radnu grupu).

 

Predlog je da se formiraju sledeći sektori:

Sektor za obrazovanje

Članovi: stručnjaci koji se bave teorijskim i praktičnim radom u alternativnoj medicini i alternativnim tretmanima.

Sektor za rad i zapošljavanje

Članovi: pravnici, predstavnici udruženja-članica ili pojedinci- članovi ALTERE

Sektor za uključivanje alternativnih metoda u sistem državnog i privatnog zdravstvenog osiguranja

Članovi: stručnjaci-predstavnici udruženja-članica ili pojedinci-članovi ALTERE  koji poznaju ovu oblast

Sektor za promociju i razvoj

Članovi: zainteresovani predstavnici udruženja-članova ili pojedinci- članovi ALTERE

Spisak sektora nije definitivan. Sektori će se formirti shodno potrebi rešavanja određenih pitanja, dilema i izazova.

Svako sektor imaće po jednog predstavnika u Koordinacionom telu ALTERE, čiji će zadatak biti, pre svega, kontakt sa Privrednom komorom Srbije i određenim ministarstvima, u cilju unapređenja i razvoja alternativne medicine i alternativnih tretmana.