Članstvo

USLOVI I NAČIN UČLANJIVANJA ODREĐENI SU STATUTOM ALTERE

 

Član 10.

Članovi Udruženja mogu biti pravna i fizička lica koja prihvataju ciljeve Udruženja i Statut i podnesu pristupnicu za učlanjenje Direktoru Udruženja.

Član 11.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština, na predlog Direktora Udruženja. Zainteresovano lice podnosi zahtev za članstvo u Udruženja putem pristupnice, nakon čega Direktor Udruženja  obaveštava Skupštinu i daje predlog za prijem novog člana. Nakon donošenja odluke Skupštine, Direktor Udruženja dostavlja novom članu odluku, Statut i ostale akte Udruženja . Time zainteresovano lice dobija status člana Udruženja .

U Udruženju postoje tri vrste članstva: punopravno članstvo, članovi korisnici i članovi saradnici.

Punopravni članovi Udruženja su pravna i fizička lica, osnivači Udruženja i članovi koji podnesu pristupnicu, dobiju odluku Skupštine Udruženja o pristupanju i koji prihvataju ciljeve, prava, obaveze i odgovornosti punopravnog člana utvrđene Statutom Udruženja.

Članovi korisnici su pravna i fizička lica koja se saglase da budu članovi korisnici Udruženja, a koji podnesu pristupnicu, dobiju odluku Skupštine Udruženja o pristupanju i koji prihvataju ciljeve, prava, obaveze i odgovornosti pridruženog člana utvrđene Statutom. Plaćaju članarinu, određenu Pravilnikom Udruženja  i imaju pravo korišćenja usluge Udruženja, definisane Pravilnikom i Poslovnikom Udruženja.

Članovi saradnici su pravna i fizička lica koja se saglase da budu članovi saradnici Udruženja i sa kojima se potpisuje sporazum o saradnji na osnovu odluke Skupštine Udruženja o pristupanju i koji prihvataju ciljeve, prava, obaveze i odgovornosti člana saradnika utvrđene Statutom. Ne plaćaju članarinu, određenu Pravilnikom Udruženja  i imaju pravo na informacije  koje su od opšte važnosti za Udruženje i za ciljeve Udruženja navedene u Statutu.

 

Prava, obaveze i odgovornost članstva

 

Član 12.

Član Udruženja  svoja prava i obaveze ostvaruje preko svojih ovlašćenih predstavnika u organima Udruženja .

Prava, obaveze i odgovornost članova Udruženja  utvrđuju se Odlukom Skupštine Udruženja  o pristupu.

 Punopravni član Udruženja , u skladu sa Odlukom o pristupu ima pravo da:

 • učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 • učestvuje u radu i odlučivanju Skupštine Udruženja,
 • bira i bude biran u organe Udruženja,
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja,
 • bude predstavljen u štampanom prospektu Udruženja, kao i u drugim odgovarajućim štampanim i elektronskim promotivnim materijalima i da budu predstavljen na internet prezentaciji Udruženje,
 • predlaže i realizuje projekte u skladu sa svojim potrebama i interesima kroz rad Udruženje,
 • ima i druga prava i obaveze koje budu utvrđene Odlukom o pristupu i Statutom.

 

Član korisniki član saradnik ima pravo da:

 • prisustvuju sednicama Skupštine udruženja, ali nema pravo glasa u Skupštini udruženja.
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja,
 • bude predstavljen u štampanom prospektu Udruženja, kao i u drugim odgovarajućim štampanim i elektronskim promotivnim materijalima i da budu predstavljen na internet prezentaciji Udruženja,
 • predlaže i realizuje projekte u skladu sa svojim potrebama i interesima kroz rad Udruženja,
 • ima i druga prava i obaveze koje budu utvrđene Odlukom o pristupu i Statutom.
 • Prava i obaveze članova korisnika i saradnika se bliže određuju Odlukom Skupštine.

Obaveze svih članova su da svojim radom i aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja , da čuvaju ugled Udruženja i da poštuju odredbe Statuta i drugih opštih akata i organa Udruženja.

Članarina

Član 13.

Punopravni članovi plaćaju članarinu na sledeći način:

 • Punopravni članovi iz redova preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica plaćaju članarinu u iznosu utvrđenom Pravilnikom Skupštine o članstvu i članarini.
 • Članovi korisnici iz redova preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica plaćaju članarinu u iznosu utvrđenom Pravilinikom Skupštine o članstvu i članarini
 • Članovi saradnici ne plaćaju članarinu.

Pravilnik Skupštine o članstvu i članarinama:

Strukovno udruženje 

Član postaje popunjavanjem Pristupnice, potpisivanjem Etičkog kodeksa.

 Godišnja članarina /kalendarska godina/: 4 800 dinara.                     

 

Praktičar

Član postaje popunjavanjem Pristupnice,potpisivanjem Etičkog kodeksa.

 Godišnja članarina (kalendarska godina):

za zaposlene praktičare: 3 600 dinara

za nezaposlene praktičare: 1 200 dinara

 

Građani

Član postaje popunjavanjem Pristupnice, potpisivanjem Etičkog kodeksa.

 Godišnja članarina: 500 dinara.

 

Prestanak članstva

Član 14.

 

Član može istupiti iz Udruženja:

 • davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženja može prestati zbog:

 • duže neaktivnosti
 • neplaćanjem članarine u periodu od 2 godine
 • nepoštovanja odredaba ovog Statauta
 • narušavanja ugleda Udruženja
 • brisanjem člana Udruženja iz registra nadležnog organa

 

U prvom slučaju, odluku o isključenju člana donosi Skupština većinom glasova u skladu sa Statutom i drugim aktima Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za isključenje iz Udruženja.

U ostalim slučajevima, članstvo prestaje u roku od 8 dana po nastupanju bar jednog od tri navedena slučaja.