Članovi saradnici

su pravna i fizička lica koja se saglase da budu članovi saradnici Udruženja i sa kojima se potpisuje sporazum o saradnji na osnovu odluke Skupštine Udruženja o pristupanju i koji prihvataju ciljeve, prava, obaveze i odgovornosti člana saradnika utvrđene Statutom. Ne plaćaju članarinu, određenu Pravilnikom Udruženja i imaju pravo na informacije koje su od opšte važnosti za Udruženje i za ciljeve Udruženja navedene u Statutu.