Altera Habitus 2018

ALTERA  HABITUS 2018

ALTERNATIVNA MEDICINA I ALTERNATIVNI TRETMANI u SRBIJI

običaj-zakon-propis-opravdanost

usus-lex-norma-legitimatio

Uvodni skup u formi radionice

ALTERA HABITUS-WORKSHOP

tema

DOPRINOS TRADICIONALNE /ALTERNATIVNE MEDICINE I TRADICIONALNIH/ALTERNATIVNIH TRETMANA ODRŽIVOM ZDRAVSTVU I ZDRAVLJU U SRBIJI

 

Zaključci sa skupa će se izneti na međunarodnom simpozijumu

 

ALTERA HABITUS 2018.

DOPRINOS TRADICIONALNE /ALTERNATIVNE MEDICINE I TRADICIONALNIH/ALTERNATIVNIH TRETMANA ODRŽIVOM ZDRAVSTVU I ZDRAVLJU

WHO:Strategija za tradicionalnu medicinu 2014-2023.