Otkrivena bista dr Drage Ljočić

U petak 29. septembra 2017. godine u 12 časova u okviru Srpskog lekarskog društva u Beogradu otkrivena je bista prvoj lekarki u Srbiji dr Draginji Dragi Ljočić.

Zamisao lekara Sekcije za umetnost, kulturu i humanost SLD realizovana je uz podršku lekarki Srbije. Bista dr Ljočić rad je i poklon akademika medicine Vladimira Jokanovića koji je do sada izvajao preko stotinu bisti znamenitih lekara i drugih ličnosti sa naših prostora. Lekari umetnici predvođeni autorom ove biste godinama u okviru Srpskog lekarskog društva ispisuju istoriju medicine umetničkim delima.

Dr Draga Ljočić (1855-1926), rođena Šapčanka, lekarka koja je završilastudije medicine kao druga žena u Cirihu (Švajcarska) u drugoj polovini 19. veka, borila se i izborila u Srbiji za njihovo učešće u lekarskoj profesiji.Najpre je polagala ispit pred komisijom da bi se kolege uverile da im je po znanju ravna, da bi to višestruko potvrdila u srpskom vojnom sanitetu u svim oslobodilačkim ratovima svoga vremena. Dr Draga Ljočić je prva žena koja je učestvovala u uređivanju našeg najstarijeg medicinskog časopisa „Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo”,organa Srpskog lekarskog društva, koje je po vremenu osnivanja – pre 145 godina (1872) treće u Evropi!

Pozivu Sekcije da se izlije bista dr Drage Ljočić, filantropu i zaštitniku dece, u kratkom roku odazvalo se preko 500 priložnika među kojima su njeni članovi, lekari više podružnica, drugih sekcija Društva, udruženja lekara van Društva kao i članovi lekarskih porodica.