SASTANAK SEKCIJE ZA TRADICIONALNU MEDICINU

SASTANAK SEKCIJE ZA TRADICIONALNU MEDICINU

AKUPUNKTURA I ANKSIOZNO-NEUROTIČKA STANjA

A-1-1698/17

DLV SLD Sekcija za tradicionalnu medicinu

27.11.2017. u 18h

Srpsko lekarsko društvo, Dž.Vašingtona 19, Beograd

prim. dr Zoran Nikolić

Broj bodova za slušaoce: 2